1.ETAP UYGULAMA ALANI / MİMARİ BAĞLAM

1.Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen alan, Altan Aydın Caddesi ile Uzundere kesişiminin güneyinde ve mevcut pazar alanının yakın çevresindeki araziyi kapsar. Mülkiyetin büyük bir bölümünün yerel yönetim elinde olması, üzerinde dönüşüme konu yapı stoğu bulunmaması ve lokasyon avantajları yer seçimi için belirleyici olmuştur.

Proje kapsamındaki yapı stoğu ekonomik ve hızlı üretilebilir şekilde modüler içerikler tanımlar. Üretilecek yapı stoğu için modern ve çağdaş üslubuyla birbirinden türeyebilen değişken blok tipleri önerilmiştir.

Projede ağırlıklı olarak arazinin eğimli yapısına, yaşam kültürüne ve iklim özelliklerine uygun, balkonlu, çift yönelişli (avlu-sokak) lineer blok tipolojisi benimsenmiştir.  Bu bloklardaki çekirdek çözümü avlu veya sokaktan, farklı kotlarda çift yönlü erişime olanak sağlar.
Proje Detayları
Lokasyon   İzmir / Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri
Konu   Master Plan Revizyonu ve 1.Etap Mimari Avan Proje 
Alan   120 Ha - 10 Ha
İşveren   İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yıl   2018