Farklı büyüklüklerde 3 alt bölge olarak ele alınan plan şemasının merkezinde, etkin olarak kullanılabilecek Mahalle Parkı, Sosyal Donatı Alanı ve Dini Tesis yer alır. Necip Fazıl Bulvarı hattında ise metro çıkışına kadar uzanan arayüzde, zemin katlarda günübirlik ticari işlevler yer alır. Metro çıkışı ve TEM otoyolu komşuluğundaki imar adaları, lokasyon avantajları nedeni ile uzmanlaşmış ticaret-hizmet işlevlerini barındıracak nitelikte özelleşmiştir. Bahsi geçen lokasyonda konut dışı işlev yüklemeleri ile yaratılacak artı değer, proje bütününde daha az katlı bir yapılı çevre yaratmak hedefine imkan sağlayacaktır. 
Tasarım yaklaşımında doğal ve yapay eşikler kadar, 1978 tarihli (komşuluk grubu oluşturma refleksi ile üretilmiş) orjinal imar planının izlerinin geleceğe taşınması çabası belirleyici olmuştur. 
Alan bütününde mevcut çift yönelişli-çıkma balkonlu tipolojik karakterin devamlılığını esas alarak, ortalama zemin+5 katlı, hak sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek, nitelikli, güncel bir yapı-mekan organizasyonu oluşturmak hedeflenmiştir…

 


Proje Detayları
Lokasyon   İstanbul 
Konu   Master Plan ve Mimari Ön Proje
Alan   23 Ha
İşveren   ...................................................
Yıl   2019