Yapılaşmış çevre; oda, ev, komşuluk grubu, mahalle ve kent düzleminde mutlak bir fiziksel devinime tabidir. Bu devinimi doğru yönlendirebilecek kapasite, farklı ölçek ve disiplinlerin bakış açılarını içselleştirebilmeyi gerekli kılar...

 

1/X tasarım; zaman, mekan ve beklentilerden yola çıkarak üretir. Ölçek ayrımı yapmaz. Tasarımın farklı alanlarının birbiriyle kesiştiği bir kümedir. Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında söz söyleme, iz bırakma iddiasındadır. Bu sebeple oluşumunu, üç farklı disiplini kapsayan bir sacayağı olarak örgütlemiştir...

 

1/X tasarım kaleminin ucunda yaşar, çektiği her çizginin hesabını verebilir. Zamana ayak uydurur, günceli yakalar, fakat tasarımın mutlak doğrularını modaya kurban etmez...

Mütevazi değildir, ama daha gidecek çok yolu olduğunu bilir...

İbrahim ALP

Kurucu Ortak / Şehir Plancısı-Kentsel Tasarımcı

1978 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Sakarya'da tamamladı.Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans eğitimini (2001), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi (2004). Yüksek Lisans Tezini "Kentsel Dönüşüm" üzerine yaptı: "Kentsel Dönüşüm; Kentsel Mekanın Yeniden Üretilmesi Sürecinde, Yönetişim ve Uygulama Araçları." 

 

2001 yılında başlayan profesyonel meslek hayatının ilk aşamalarında, Prof. Hüseyin KAPTAN ile Atelye 70'de çalışma fırsatı buldu. İMP'de (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi), farklı ölçeklerde Kentsel Tasarım Projelerinde ekip liderliği yaptı. 2012 yılında, 1/X tasarımı kurdu...Murat Er

Danışman / Mimar

1970 yılında Amasya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1995-2001 yılları arasında Arima Mimarlık, 2001-2004 yılları arasında Konuralp Mimarlık ofislerinde görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında sanatçı Serhat Kiraz’la çalıştı. 2001-2004 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Bileşik Sanatlar Programı’nda asistan olarak kariyerine devam etti.2006-2007 yılları arasında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezinde Kentsel Tasarım bölümünde, 2004-2016 yılları arasında Atelye70 Planlama ve Tasarım Grubunda farklı ölçek ve konuları kapsayan projelerde çalıştı. 2017-2020 arasında  1/X ’de ortak olarak, 2020 sonrasında ise danışman olarak katkı vermeye devam devam etmektedir...Jülide Alp

Danışman / Doç. Dr. Şehir Plancısı - Kentsel Tasarımcı

1979 yılında Samsun’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans eğitimini (2002), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi (2006). Yüksek Lisans Tezini “Kamusal Mekan” üzerine yaptı: “Kent ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı)”.  Aynı üniversitede Büyük Ölçekli Kentsel Projeleri incelediği “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği” adlı Doktora çalışmasını, 2012 yılında tamamladı. 
2013 yılında Maltepe Üniversitesi  Mimarlık Bölümünde başladığı akademik hayatına devam etmektedir...

 Sena Miray Karakaş

Mimar

1995 yılında İstanbul’da doğdu. 2018’de Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli konuları içeren Atölye çalışmalarında katılımcı ve yürütücü olarak görev aldı. Farklı ekipler ile Mimari ve Kentsel Tasarım ölçeğindeki ulusal yarışmalara katılım sağladı.  2020 yılında 1/X tasarım ailesine katıldı…duman...