KONUM / AMAÇ / KAPSAM

Proje Alanı Diyarbakır İlinin 90 km kuzeybatısında, Çermik İlçesi sınırları içerisindedir. Hamambaşı Mevkii olarak bilinen alan, ilçe merkezine 3 km mesafede (Çermik-Ergani yolu gelişme koridorunda) Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ il merkezlerine ulaşımı sağlayan karayollarının kesişim noktasında yer alır.

“Çermik Termal Turizm Master Planı” çalışmasının uzantısı, alt başlığı olan “Hamambaşı Konsept Kentsel Tasarım” projesi, yaklaşık 97 Ha’lık proje alanında ekonomisi Termal Turizme dayalı bir uydu yerleşke (mahalle) konseptinin üretilmesini amaçlar.
NASIL BİR YERLEŞKE (MAHALLE) !...

 

1- Ekonomisi turizme dayalı “kompakt bir mahalle, uydu yerleşke” üretmek…

2- Meydanları, donatı alanları, açık yeşil alanları ve günübirlik ticari aktiviteleri barındıran bir alış-veriş sokağı (çarşı) olan, iyi kurgulanmış bir mahalle örgütlemek…

3- Hiyerarşik bir ulaşım kademelenmesine, donatı alanları ve yeşil alanlar ile bütünleşen akıcı bir yaya sirkülasyon şemasına sahip, harmonik bir mahalle tasarlamak…

4- Mevcut doğal bileşenlere, donatı-yeşil alan sürekliliğine karşı hassas bir tavır sergilemek…A

5- Turizm tesislerinin dört duvarı dışında kullanıcıya iyi tanımlanmış, bütüncül bir açık alan deneyimi (sokaklar, meydanlar, rekreasyon alanları vb.) sunmak…

6- Yalnızca günübirlik veya periyodik kullanıcılar için değil, hizmet sektöründe çalışacaklar ve devamlı ikamet edecek nüfus için de cazip bir “yer” üretmek…

7- Mevcut yapı stoğunun yer aldığı alt bölgede sokak tipolojilerine yapacakları katkıyı göz ardı etmeden, orta-büyük ölçekli programlara da (turistik tesis, otel, butik otel, kür merkezi vb.) elverişli nitelikte imar adaları ve mimari tipolojiler organize etmek…

8- Eğimli yamaçlara yaslanan kırsal ile doğrudan ilişkili “çeper “de ise, daha düşük yoğunlukta ve esnek içerikli programlara elverişli (konut, pansiyon, devremülk vb.) parçalı mimari tipolojilere yer vermek…

 

 
Proje Detayları
Lokasyon   Diyarbakır / Çermik - Hamambaşı
Konu   Konsept Kentsel Tasarım Projesi
Alan    97 Ha
İşveren   Kivi Stratejik Planlama Aş
Yıl   2019