Hazırlanmış olan konsept projeler; yapılmış olan risk analizlerine göre öncelikli dönüşüm alanlarından birisi olarak belirlenen Kent Merkezi ( Elaziz Mahallesi) ve arsa değerleri zaman içinde yükselmiş Küçük Sanayi Sitesini ele alır.

 

Küçük Sanayi Sitesi dönüşüm alanı, mevcut mülkiyet desenine olabildiğince sadık kalırken dere yatağının ıslahı ile birlikte orta yoğunluklu bir mahalle oluşturmayı hedeflemektedir…









 

Kent merkezinde yer alan proje ise,  mevcut akslar üzerinden PTT Müdürlüğü arazisini sosyal bir odak olarak tarifleyen geometrik bir kurguya sahiptir.
Proje ile İdris Doğan Caddesi doğusundaki “katı grid” revize edilerek kullanılmış, batıdaki alt bölge ise bu mekânsal karakter ile uyumlulaştırılmıştır. Tasarımın merkezinden çıkarak her iki alt bölge içerisinde uzanan rekreatif koridorlar, aynı zamanda sosyal işlevlere - eylemlere de ev sahipliği yapar.

 

Gazi Caddesi çeperini tutan donatı kümelerinin oluşturduğu doğu-batı yönelimli koridor, eski valilik binasından başlayarak donatı kampüsü içerisinden geçen ve Kültür Parka uzanan bir yaya rotası ile desteklenmiştir.








Proje Detayları
Lokasyon   Elazığ Merkez ve Küçük Sanayi Sitesi
Konu   Konsept Kentsel Dönüşüm Projesi
Alan   103 Ha + 81 Ha
İşveren   KEYM / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yıl   2016