PROJE KAPSAMI

Proje; Elazığ İli çeperinde, gelişme konut alanı olarak tariflenen Kuzeybatı koridorunun bir bölümünü ele alır.  Sınırlı mevcut yapı stoğunun dönüşümü ve düşük yoğunluklu yeni yapılaşma alanlarının tasarımını kapsar. Topoğrafya yoğunluk verisi ile birlikte morfoloji tercihlerini yönlendiren en baskın girdidir.

 

Alanı kuzeybatı-güneydoğu ekseninde ikiye ayıran vadi, açık-yeşil sistemin omurgasıdır. Hareketli topoğrafya içinde saçaklanarak mahalleleri, komşuluk gruplarını ayırır. Batıda başka bir derin vadi ile tanımlı yerleşke güney sınırından kente eklemlenir. Topoğrafya ile uyumlu morfoloji, kuzeye gidildikçe tipoloji olarak özelleşir ve düşük yoğunluklu komşuluk gruplarına evrilir... 

Yeşil sistemi araç yolları kesişiminden sakınarak organize etmek öncelikli hedeflerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda araç trafiği için toplayıcı-dağıtıcı rota olarak belirlenen karayolu, vadiye paralel ve konut alanları içerisinden kuzeybatıya doğru uzanarak kırsal yerleşmelere kadar devam eder...

 

Proje ile; kentsel ve kırsal yaşamın arakesitinde, birarada varolabilme kültürüne elverişli, sakin ve formel komşuluk ilişkilerini öncelleyen yaşam alanları organize etmek amaçlanmıştır. Organize edilen mahalle birimleri aidiyet, kimlik ve sahiplenme, sürdürülebilirlik gibi olası alt açınımlara paralel olarak günübirlik ihtiyaçlar için gerekli spesifik donatıları da bünyesinde barındırır...


Proje Detayları
Lokasyon   Elazığ / Zafran
Konu   Konsept Kentsel Dönüşüm Projesi
Alan   92 Ha
İşveren   KEYM / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yıl   2016