PROJE KAPSAMI

Proje; İstanbul Ataşehir ilçesinde yer alan Gümrük sahasının, kamusal öncelikler perspektifinde ve üst ölçekli planlar ile uyumlu olarak dönüşümünü öngörür.


Kompakt Alt Merkez kimliğindeki alanda karma kullanım kümeleri, kamusal işlevler ve açık alanlar yaratılırken mevcut yapı stoğunun karakteri de tipolojik tercihler bağlamında referans noktası olarak yorumlanır…


Ticaret-Hizmet koridoru özelinde ise AVM tipolojisine alternatif olarak Sokak Ticareti ve Çarşı konsepti tercih edilerek erişim, geçirgenlik ve esneklik olanakları optimize edilir…

 
Proje Detayları
Lokasyon   İstanbul / Ataşehir
Konu   Konsept Kentsel Tasarım Projesi
Alan   35 Ha
İşveren   TOKİ (TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)
Yıl   2017