Proje; Ataşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesinde yer alan ve “İmar İskan Blokları” olarak bilinen yaklaşık 23 Ha’lık alanın (2.Etap), konsept kentsel tasarım projesi ve ilkesel kat planı şemalarının üretilmesini kapsar. Geçmişte “Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edilerek devlet eliyle imar edilen, günümüzde ise fiziksel ömrünü tamamlamış bulunan yapı stoğunun yenilenmesi amaçlanmaktadır. Proje; kar amacı gütmeyen, hak sahiplerinin uzun zamana yayılmış mağduriyetlerini ortadan kaldırmayı öncelleyen bir “Kentsel Dönüşüm” pratiği hedefler.

 

Farklı büyüklüklerde 3 alt bölge olarak ele alınan plan şemasının merkezinde, etkin olarak kullanılabilecek Mahalle Parkı, Sosyal Donatı Alanı ve Dini Tesis yer alır. Necip Fazıl Bulvarı hattında ise metro çıkışına kadar uzanan arayüzde, zemin katlarda günübirlik ticari işlevler yer alır. Metro çıkışı ve TEM otoyolu komşuluğundaki imar adaları, lokasyon avantajları nedeni ile uzmanlaşmış ticaret-hizmet işlevlerini barındıracak nitelikte özelleşmiştir. Bahsi geçen lokasyonda konut dışı işlev yüklemeleri ile yaratılacak artı değer, proje bütününde daha az katlı bir yapılı çevre yaratmak hedefine imkan sağlayacaktır.  

 

Tasarım yaklaşımında doğal ve yapay eşikler kadar, 1978 tarihli (komşuluk grubu oluşturma refleksi ile üretilmiş) orjinal imar planının izlerinin geleceğe taşınması çabası belirleyici olmuştur. 
Alan bütününde mevcut çift yönelişli-çıkma balkonlu tipolojik karakterin devamlılığını esas alarak, ortalama zemin+5 katlı, hak sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek, nitelikli, güncel bir yapı-mekan organizasyonu oluşturmak hedeflenmiştir…

 
Proje Detayları
Lokasyon   İstanbul / Ataşehir - İmar İskan Blokları
Konu   Master Plan ve Mimari Ön Proje
Alan   23 Ha
İşveren   Toki / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yıl   2019