1.ETAP UYGULAMA ALANI / MİMARİ BAĞLAM

 

1.Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen alan, Altan Aydın Caddesi ile Uzundere kesişiminin güneyinde ve mevcut pazar alanının yakın çevresindeki araziyi kapsar. Mülkiyetin büyük bir bölümünün yerel yönetim elinde olması, üzerinde dönüşüme konu yapı stoğu bulunmaması ve lokasyon avantajları yer seçimi için belirleyici olmuştur.

Proje kapsamındaki yapı stoğu ekonomik ve hızlı üretilebilir şekilde modüler içerikler tanımlar. Üretilecek yapı stoğu için modern ve çağdaş üslubuyla birbirinden türeyebilen değişken blok tipleri önerilmiştir.
Projede ağırlıklı olarak arazinin eğimli yapısına, yaşam kültürüne ve iklim özelliklerine uygun, balkonlu, çift yönelişli (avlu-sokak) lineer blok tipolojisi benimsenmiştir.  Bu bloklardaki çekirdek çözümü avlu veya sokaktan, farklı kotlarda çift yönlü erişime olanak sağlar. 

 

Derin bakış açılarına sahip imar adası köşe pozisyonlarında avlu veya sokak yönelişli bloklar ve Alışveriş Sokağı çeperinde iki adet podyumlu yüksek blok yer alır.  Söz konusu bloklar arazi ve diğer imar adaları ile kurdukları konforlu ilişki nedeni ile koridorlu sistem (avlu veya sokak yönelişli) olarak ele alınmıştır.

Avlular ile dolaysız ilişki kurabilen az katlı blok tipleri, sabit çekirdek modülünün her iki yanında konumlanmış, varyasyonları çeşitlendirilebilir daire tiplerini içerir. A, B ve C bloklar ise temel aks modülünün 1,5 ve 2 katı ile standardize edilerek belirli düzeyde toplam bağımsız birim aritmetiğinde değişiklik yapma olanağı sağlanmıştır.

 

Proje bütününde kamusal, yarı kamusal ve özel alan hiyerarşisi göz önünde bulundurulmuştur. Kentsel açık ve yeşil alanlar arasındaki ilişkiler, yaya geçişleri, avlular, zemin kat bahçe kullanımları bu hiyerarşi içerisinde ele alınmıştır.
Eğim sebebiyle avlularda açığa çıkan setler altındaki tek cepheli mekanlar ise, sosyal işlevler için ayrılmıştır.

Açık-kapalı otopark sayısı bağlamında güncel yönetmelik dikkate alınmıştır. Ada bazında çalışan kapalı otoparkların giriş-çıkışları, alt-zemin yol kotunda yer alır. Blokların düşey sirkülasyon elemanları ile veya avlulardan erişilebilen kapalı otoparklar, araziye kademeli olarak otururken blok bodrumları ile de ilişki kurarlar.
Proje Detayları
Lokasyon   İzmir / Aktepe ve Emrez Mahalleleri
Konu   Master Plan ve 1. Etap Mimari Avan Proje
Alan   120Ha- 10Ha
İşveren   İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yıl   2018