KAPSAM

Proje Taşkent protokol havaalanı çeperindeki alanın, çok fonksiyonlu karma işlev kümelerine dönüşümünü amaçlar. Lineer alan bütününde, uzmanlaşmış alt sektörlerin yer aldığı bölgeler ve konut ağırlıklı alt bölgelerin yanı sıra, özellikle yayalaştırılmış çarşı sokak kurgusu çevresinde ticaret -ofis işlevleri yer alır.

Üst ölçekli kurgu ile birlikte (ana ulaşım aksından başlayarak) çevredeki rezerv alanların tasarımı ve/veya fiziksel ömrünü tamamlamış yapı stoğunun yenilenebilmesi için referans niteliğinde morfolojik bir içerik önerir…


Proje Detayları
Lokasyon   Özbekistan / Taşkent
Konu   Konset Kentsel Tasarım Projesi
Alan   400Ha
İşveren   Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM)
Yıl   2021