KAPSAM

Proje; Taşkent sınırları içinde, kuzeydoğu-güneybatı yönelimli nehir yatağı paralelinde uzanan gelişme konut alanını ele alır. Su izi ve yeşil koridor ile tanımlı alan aynı zamanda sınırları tanımlı bir alt bölgedir. Lineer yerleşilebilir alan sınırları tasarımda belirleyici unsurdur. Bu kapsamda yine kuzeydoğu-güneybatı yönelimli kent omurgasından çepere doğru azalan, dönüşen, değişen bir yoğunluk ve işlev seçkisi söz konusudur. Omurga üzerinde, ticaret-hizmet sektörleri ve yaya hareketleri öncelikli bir mekan kurgusu hakimdir. Kıyı, kenar ve/veya çeper hattında ise yoğunluğu giderek düşen konut alanları yer alır. Proje bütünü yakın çevresindeki etkileşim alanı ile birlikte 5 alt bölge-mahalle olarak ele alınırken, mahalleler iki ana yeşil omurgayı birbirine bağlayan koridorlar ile tariflenir…

 

 

 
Proje Detayları
Lokasyon   Özbekistan / Taşkent
Konu   Konset Kentsel Tasarım Projesi
Alan   890Ha
İşveren   Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM)
Yıl   2022