Çalışmanın konusu; Tekirdağ İli Marmaraereğlisi sınırları içinde planlanan düşük yoğunluklu konut yerleşkesinin güneyinde, çevredeki konut yerleşimlerine de hizmet verebilecek kapasitede “açık çarşı konseptli” karma kullanım projesi üretmektir. Alanın güney sınırını tarif eden D-100 karayolu ve Marmara Denizi, erişilebilirlik açısından önemli fırsatlar yaratarak ticari hizmetlerin etki alanını, hinterlandını genişletir. Yakın çevredeki ikinci konut kullanımlarının kent merkezlerine olan bağımlılığını da ortadan kaldırarak günübirlik ihtiyaçlara cevap verir.

Proje toplam 60 Ha’lık gelişme alanının 10 Ha’lık bölümünde, zemin katlarda ticari kullanımlar ile üst katlarda konaklama ve hizmet işlevlerine ev sahipliği yapabilecek nitelikte örgütlenir. Yaklaşık %5-10 düzeyinde eğim değerlerinin gözlendiği bir arsa üzerinde, arazi ile kademeli ilişki kuran 2-3 katlı yapı stoğu, esnek ve modüler bir içerik tarifler.

Görece daha geniş ticari podyumlar iç avlular, yayalaştırılmış sokaklar ve meydanlar tarif ederken sürekliliği olan bir çarşı fikrini olanaklı kılar. Podyumlar üzerindeki yapılar, cephede dinamizm yaratmak amacı ile farklı pozisyonlarda yerleştirilerek perspektif zenginliği yaratılır. Çeperde geçici parklanma ve servis olanakları sunan konsept, bodrum katta kapalı otopark alternatifi ile daha yüksek kapasiteli, uzun süreli kullanım ve etkileşimlere imkan verir.

 

Alanın ağırlık merkezinde kuzeyde yerleşik alan, güneyde sahil - iskele bağlantısını sağlayan koridor yer alırken, batıda ise dolaylı plaj bağlantısı için 2. bir yaya geçişi yer alır. Doğuda ise bir röper noktası olarak daha yüksek kapasiteli otele yer verilir. Sokak kesitleri merdiven ve rampalar ile düzenlenen çift taraflı çarşı, sokağın genişlediği arayüzlerde kiosklarla desteklenerek özelleşir. Arsanın geniş batı kenarında yer alan Meydan (Avlu) anlamlı büyüklüğü ile farklı etkinliklere alan yaratır.

 

 

Projede podyumlar üzerinde yer alan yapıların plan düzleminde değişken yer seçimi, 2. ve 3. boyutta mekan algısını derinleştirerek dinamik perspektifler yaratır. Söz konusu doluluk-boşluk tarifi ile sokak, meydan ve diğer ara mekanlarda, değişken çeper-sınır ilişkisine bağlı olarak tutarlı bir süreklilik sağlanır. Yer yer daralan, yer yer genişleyen sokak kesitleri kullanıcı deneyimine de katkı sağlayarak mekan karakterini tarifler…

 

Sokak tipolojisi, meydan, iskele, yaya ve yeşil alan sürekliliği gibi girdileri öncelleyen tasarım, “süper-ada” genelinde araç sirkülasyonunu çepere iten, yaya hareketlerini tasarımın merkezine yerleştiren bir yaklaşımı benimser. Proje kontrollü giriş çıkış noktaları ile konvansiyonel alış-veriş merkezi kadar denetimli bir kamusal mekan tarif ederken ölçek ve açık sokak- konsepti ile geleneksel çarşı tipolojilerine referanslar verir.
Proje Detayları
Lokasyon   Tekirdağ / Marmaraereğlisi
Konu   Konsept Karma Kullanım Projesi
Alan   10Ha
İşveren   Proje Yönetim
Yıl   2022